Lì Xì

Mở app MoMo quét mã để dzựt lì xì từ
Trần Vũ Hào bạn nha.